EMDR

EMDR is een afkorting voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een therapie die ingezet kan worden bij de verwerking van een traumatische of ingrijpende ervaring.
EMDR wordt sinds eind jaren negentig in Nederland toegepast en is een wetenschappelijk bewezen effectieve behandelmethode.

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van een persoon en daarmee invloed hebben op het dagelijks functioneren. Wanneer de verwerking van een traumatische gebeurtenis stagneert kunnen er klachten ontstaan. De persoon kan last krijgen van verschillende gevoelens zoals angst, woede, somberheid, wantrouwen, eenzaamheid, schuld en schaamte. De nare gebeurtenis kan steeds opnieuw beleefd worden in de vorm van flashbacks of nachtmerries. Andere klachten die horen bij een trauma zijn: slaapproblemen, vermoeidheid, concentratieproblemen, prikkelbaarheid, stress, vermijdingsdrang en een verhoogde alertheid. Tevens kan er sprake zijn van lichamelijke klachten.
Het doel van EMDR is om oude ervaringen en herinneringen aan gebeurtenissen te verwerken om zodoende tot klachtenvermindering te komen of zelfs helemaal klachtenvrij te kunnen zijn.

Bij EMDR focust de cliënt zich op de betreffende gebeurtenis met de daarbij behorende beelden, gedachten en gevoelens. Terwijl de cliënt zich op de gebeurtenis concentreert wordt er gebruik gemaakt van een afleidende stimulus. Het kan hierbij gaan om het met de ogen volgen van de heen en weer gaande beweging van de hand van de therapeut, geluiden die door middel van een koptelefoon afwisselend links en rechts worden aangeboden of ritmisch om de beurt tikken (tappen) op linker- en rechterknie of handen.

EMDR heeft als effect dat de emotionele lading die gekoppeld is aan de nare ervaring aan intensiteit afneemt of zelfs helemaal verdwijnt. Het wordt daardoor steeds makkelijker om aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. Het is ook mogelijk dat de herinneringsbeelden vervagen en er door de EMDR-sessie nieuwe inzichten ontstaan. Deze effecten dragen ertoe bij dat de ingrijpende of traumatisch ervaring steeds meer geïntegreerd wordt in de levensgeschiedenis van de persoon.

EMDR kan onder andere toegepast worden bij
• Angsten en fobieën
• Paniekaanvallen
• Traumaverwerking na een ongeval
• Traumaverwerking na een geweldincident
• Verlieservaring
• Pestverleden
• Burn-out
• Depressie
• Laag zelfbeeld