Hypnotherapie bij PDS

Het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) kenmerkt zich door terugkerende episodes van buikpijn met een veranderd ontlastingspatroon (diarree, obstipatie of een mengvorm).
Daarnaast kunnen mensen met PDS verschillende klachten ervaren zoals buikpijn, een opgeblazen gevoel, gasvorming en een opgezette buik. PDS-klachten verschillen van persoon tot persoon en kunnen ook van dag tot dag verschillen. Naast fysieke klachten kunnen tevens psychische, emotionele en sociale factoren een rol spelen, zoals angstklachten, onzekerheid, verandering in stemming, stress en vermoeidheid.

Er wordt al jarenlang onderzoek gedaan naar PDS. Hoewel de onderliggende oorzaak nog grotendeels onbekend is, wordt PDS tegenwoordig gezien als een aandoening waarbij er een verstoring is tussen de hersen-darm-as. Men gaat ervan uit dat er verschillende factoren een rol spelen bij het ontstaan en voortbestaan van PDS.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat hypnotherapie een zeer effectieve behandelmethode is bij PDS. Hypnotherapie blijkt in 85 procent van de gevallen de pijn- en andere darmklachten sterk te verminderen. Daarnaast geven veel cliënten aan een verbetering te ervaren in kwaliteit van leven, waarbij angst- en stressklachten veelal zijn afgenomen. Hypnotherapie is daarom als doeltreffende therapie opgenomen in de richtlijn PDS voor huisartsen en Maag- Darm- Leverartsen.

De Britse arts prof. dr. Peter J. Whorwell was een pionier op het gebied van PDS en hypnotherapie en ontdekte door zijn wetenschappelijke onderzoeken dat dankzij hypnose lichamelijke veranderingen kunnen optreden zoals verbeterde darmperistaltiek en een afname van de gevoeligheid van het darmslijmvlies. Hij ontwikkelde een speciaal hypnotherapieprogramma voor mensen met PDS. Deze darmgerichte hypnotherapie richt zich op de lichamelijke klachten, het denken, voelen en gedrag van de cliënt. De therapie is maatwerk en wordt afgestemd op de cliënt.

De behandeling bestaat uit een intake met minimaal 6 vervolgafspraken in een periode van ten minste 3 maanden. Deze periode is nodig om effect te kunnen ervaren. Verbetering van de klachten zal bij de ene persoon snel verlopen en bij de ander geleidelijk ontstaan. Ook na het afsluiten van de behandeling kunnen positieve effecten van de therapie een verdere uitwerking hebben.
De therapie bestaat onder andere uit:
• Psycho-educatie
• Therapeutische gesprekken
• Darmgerichte hypnose sessies
• Specifieke lichamelijke oefeningen
• Ontspanningsoefeningen
• Ademhalingsoefeningen
• Passieve imaginaties om dagelijks thuis te beluisteren