Therapeut

Visie en achtergrond

“Al van jongs af aan ben ik gefascineerd door de levensloop van mensen en dat wat hen vormt en beweegt. De ervaringen die we als mens in ons leven opdoen vormen belangrijke lessen die leiden tot zelfverwezenlijking. Ik leef vanuit de overtuiging dat ieder mens uniek is en er toe doet. Veel antwoorden en oplossingen kunnen in onszelf gevonden worden en wij mensen beschikken over een grote veerkracht en tal van hulpbronnen om met tegenslagen om te kunnen gaan. Ik beschouw lichaam en geest als een eenheid en streef vanuit dit oogpunt een holistische werkwijze na.”

Claartje de Leeuw studeerde verloskunde aan de Verloskunde Academie te Amsterdam (2005-2009) en werkte korte tijd als verloskundige. Sinds 2013 is zij werkzaam als lactatiekundige IBCLC en vruchtbaarheidsconsulente. In 2017 rondde zij de studie hypnotherapie en integrale psychosociale therapie af (2014-2017) bij Academie Hypnos te Bussum en richtte zij een zelfstandige praktijk op om mensen door middel van deze therapie te kunnen begeleiden. Tevens volgde zij bij Hypnos de opleiding tot NLP practitioner (2014-2016). In 2019 ronde zij de opleiding Medische Hypnose af. En sinds 2020 is zij gecertificeerd om EMDR therapie te geven.