Hypnotherapie bij zwangerschap

Een zwangerschap is een bijzondere en intensieve periode in het leven van een vrouw. Een periode waarin op lichamelijk, hormonaal, psychisch en emotioneel vlak vaak veel gebeurt. De zwangerschap kan door verschillende omstandigheden in het teken komen te staan van onzekerheden, twijfels en angsten. Hypnotherapie biedt de vrouw de mogelijkheid om negatieve gedachten en gevoelens te transformeren en zich af te stemmen op haar eigen wijsheid en kracht. Het biedt de kans om omstandigheden te aanvaarden zoals ze zijn en zich in te stellen op mogelijkheden en dat wat er wel is.

Tijdens de zwangerschap kan hypnotherapie in de volgende situaties ingezet worden:

  • Ter voorbereiding op de bevalling
  • Bij de verwerking van een eerdere traumatische bevalling en levenservaring
  • Bij gebrek aan vertrouwen in het eigen lichaam, de zwangerschap of de bevalling
  • Om de band met het ongeboren kind te versterken
  • Ter bevordering van rust en ontspanning