Werkwijze

De eerste afspraak, het intakegesprek, dient als kennismaking en om belangrijke informatie te verkrijgen voor de therapeutische begeleiding. Tevens bespreek je je wensen, doelen en verwachtingen zodat er een persoonlijk behandelplan opgesteld kan worden.

Een sessie duurt gemiddeld 1-1,5 uur. Het aantal sessies dat nodig is, verschilt van persoon tot persoon en wordt in overleg afgestemd. Een vervolgsessie wordt doorgaans 2-3 weken later gepland.

Ik behoor mij te houden aan het beroepsgeheim en werk volgens de wettelijke eisen uit de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Alle verkregen informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Alleen met toestemming van de cliënt kunnen gegevens verstrekt worden aan derden, zoals een huisarts of een specialist wanneer dit noodzakelijk is. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens vind je in de privacyverklaring.

Uitgangspunten tijdens mijn begeleiding zijn gelijkwaardigheid, veiligheid, vertrouwen,  authenticiteit, respect, empathie en openheid.