Hypnotherapie bij kinderwens

Het ontstaan van een zwangerschap is niet altijd een vanzelfsprekendheid. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een zwangerschap op zich laat wachten. Een langdurige onvervulde kinderwens kan bij een vrouw onder andere leiden tot onrust, spanning, stress, verlies van vertrouwen – ook in haar eigen lichaam –, lichamelijke klachten en relatieproblemen. Steeds weer wordt zij heen en weer geslingerd tussen hoop en wanhoop.

Door het toepassen van hypnotherapie kan de vrouw meer inzicht verkrijgen hoe zij om kan gaan met haar (onvervulde) kinderwens en zich leren afstemmen op haar innerlijk kompas. Het doel is om innerlijke hulpbronnen van de vrouw te versterken, zodat dit een positief effect heeft op de situatie waarin zij zich bevindt.

Hypnotherapie kan in de volgende omstandigheden ingezet worden:

  • Ter verwerking van een miskraam
  • Tijdens een fertiliteitstraject
  • Wanneer er sprake is van subfertiliteit
  • Alleenstaande vrouw met een kinderwens
  • Geen eenduidigheid van de kinderwens binnen de partnerrelatie
  • Rouwverwerking bij onvervulde kinderwens